Special reports of the Board of Directors

Bijzonder verslag van de raad van bestuur aan de buitengewone algemene vergadering betreffende machtiging inzake toegestaan kapitaal (Dutch)
Bijzonder verslag van de  raad van bestuur 13 mei 2013 (aandelen voor het personeel)
Rapport spécial du conseil d'administration 15 may 2013 (émission d'actions réservées aux membres du personnel)
Rapports CA Warrants 2012 (French)  - Information brochure (French)
Verslag RvB Warrants 2012 (Dutch)  - Information brochure (Dutch)
Report of the board of directors optional dividend 2012 (Dutch)
Report of the board of directors optional dividend 2012 (French)
Rapports CA Warrants 2011 (French)
Verslag RvB Warrants 2011 (Dutch)
Bijzonder verslag RvB optioneel dividend 2011
Bijzonder verslag RvB optioneel dividend 2010
Rapport CA 12-12-08 SOP tranche 2008
Verslag RvB toegestaan kapitaal 2011 (Dutch)
Rapport spécial CA capital autorisée 2011 (French)
Verslag RvB toegestaan kapitaal 2010 (Dutch)
Rapport spécial CA capital autorisée 2010 (French)
Verslag RvB 2011 aandelen voor personeel (Dutch)
Rapport CA 2011 émission d'actions réservées aux membres du personnel (French)